Avaleht

Nõu ja abi info, dokumentide ja arhiivi haldamisel – professionaalselt, kogemustega.

Me oskame teha vahet suvalisel ja väärt infol, teame kuidas seda organiseerida, mida dokumenteerida, kuidas hallata arhiivi.